Referencer

Skræddersyede workshops

Alle undervisere og ledere i AOF Job & Dansk’s afdelinger i Odense, Svendborg, Faaborg, Ærø, Esbjerg, Vejen, Varde, Ribe og Aabenraa har været på kursus i ‘Klasserumsledelse’.

Ledelses- og bestyrelsesrådgivning, hjælp til lederrekruttering og diverse kommunikationsopgaver for Skovbrynet & Spiren (Rudolf Steiner børnehus og vuggestue) … fast tilknyttet over en 1,5-års periode.

TEAM-building/samarbejdsdag for to afdelinger i HR-afdelingen.

TEAM-building/samarbejdsdag for ledergruppen og det pædagogiske personale i køkkenorganisationen under Karisefonden.

Dagen indgik i et weekend-arrangement, der blev afholdt på SEVERIN Kursus- og Konferencecenter i Middelfart.

Ledelsesrådgivning inkl. MINI-ledelseskursus.

Pædagogisk eftermiddag med fokus på forældresamarbejdet.

Pædagogisk eftermiddag med fokus på det tværfaglige samarbejde mellem faggrupperne.

Pædagogisk dag med fokus på TEAM-samarbejde + en opfølgningseftermiddag tre måneder senere.

OUTRO-forløb i forårssemesteret (februar-juni) med fokus på ‘lærerens lederskab’ … for lærerstuderende på 4. årgang.

Jeg har arbejdet med skolen gennem et helt skoleår og hjulpet dem med at få samarbejdet rigtig godt på skinner igen.

Læs skoleleder Helle Lund Petersen’s og et par af medarbejdernes udtalelser om skolens udbytte af forløbet.

Du kan læse dem på forløbsbeskrivelsen for ‘Knas i samarbejdet på skolen’.

Flg. elementer indgik:

 • Fælles workshop for hele personalet + bestyrelsen som indledning på skoleåret og afklaringsforløbet, AUG 2018
 • 8-ugers afklaringsforløb, AUG-SEP 2018
 • 3-måneders opfølgnings-/udviklingsforløb OKT – DEC 2018
 • 3-måneders opfølgnings-/udviklingsforløb JAN – MAR 2019
 • 3-måneders opfølgnings-/udviklingsforløb APR – JUN 2019
 • Ugentlige coaching/sparring-samtaler for ledelsen OKT 2018 – AUG 2019
 • Ugentlige e-mail/INTRA-korrespondancer med ledelsen OKT 2018 – AUG 2019
 • Afslutnings- og ‘kick-off’-workshop for ledelse og personale som indledning på skoleåret, AUG 2019

Workshop for topledelsen + centrale chefer og nøglemedarbejdere
(1-dags workshop)

Fokus var på de bagvedliggende mentale og psykologiske ‘mekanismer’ og ‘triggere’, der ALTID er i spil, når mennesker kommunikerer og interagerer med hinanden.

Overskrifterne for dagen var bl.a.:

 • God kundesupport
 • Internt samarbejde og kommunikation

Workshoppen blev afholdt på engelsk … men kan naturligvis også afholdes på dansk ;-).

Pædagogisk eftermiddag med fokus på tværfagligt samarbejde.

Hel-dags workshop med aktivt fokus på bl.a. de her elementer:

 • Hvad er god undervisning?
 • Hvordan møder vi – og interagerer med vores kursister?
 • Hvordan skaber vi en ‘sprogcenter-kultur’ omkring arbejdet med vores kursister, som er i overensstemmelse med den overordnede politiske virkelighed og vores egne fem delmål?
 • Hvordan fungerer hjernen … og hvorfor det er helt afgørende at vide noget om dét, når vi har med mennesker at gøre; både kursister og kolleger og samarbejdspartnere.
 • Hvordan vi forstår og ser verden gennem hver vores eget ’filter’.
 • Hvordan kan et fokus på ‘samhørighed’ og ‘tilknytning’ være medvirkende til yderligere at mindske fraværet?
 • Hvorfor lytning og 100% nærvær er nøglen til at ‘connecte’ godt med andre mennesker … og hvordan det kan fremme Sprogcenter Randers’ virksomhed som en del af Randers Kommune.

Workshop med fokus på årsplaner

‘Pædagogisk praksis i skolen’
(2-dages workshop)

 • Inklusion og sociale kompetencer
 • Involvering og anerkendelse
 • Faglighed og engagement
 • Fordybelse og glæde
 • Begejstring og humør
 • Hjernevenlig læring
 • Undervisningsdifferentiering
 • TEAM-samarbejde

– – – – –

‘Praksis-erfaringer med anvendelsen af Cooperative Learning’
(1-dags workshop)

 • I undervisningen (fif og gode idéer)
 • Under TEAM- og personalemøder
 • Til forældre-møder

Workshop, “Klassernes sociale liv”

Workshop, “Det sunde læringsmiljø”

Workshop, “Målsætning og alsidighed”

Workshop, “Engagementets kunst”

Workshop, “Forældrerollens kunst”

Workshop, “Innovationens væsen”

Workshop, “Møder vi godt kan lide”

Workshop, “Møder vi godt kan lide”

Sparring (AKT)

Workshop, “Møder vi godt kan lide II – opfølgning”

Workshop, “Møder vi godt kan lide”

Personalekonference for chefer, adm. medarbejdere og konsulenter, 2-dages

Workshop, “Engagementets kunst II”

Workshop, “Engagementets kunst”

Workshop, “Møder vi godt kan lide”

Sparring (indskolingslærere)

Sparring (ledelse, proces-design)

Workshop, “Engagementets kunst”

Pædagogisk tema-dag, “De fælles børn” i UV og SFO

Sparring (dansklærere)

Workshop, “Engagementets kunst”

Workshop, “Engagementets kunst”

Workshop, “Engagementets kunst”

Sparring (engelsklærere i overbygningen)

Workshop, “Engagementets kunst” (engelsklærere)

Workshop, “Engagementets kunst” (matematiklærere)

Workshop, “Møder vi godt kan lide”

Workshop, “Engagementets kunst”

Sparring (team-koordinatorer, møder)

Workshop, “Møder vi godt kan lide”

Workshop, “Engagementets kunst”

Workshop, “Inklusion og fællesskab”

Seminar/internat, “Unge og uddannelse”, 2-dages

JEG ARBEJDER MED alle former for offentlige forvaltninger, organisationer, undervisningsinstitutioner og private virksomheder.

I mere end tre år har jeg tidligere arbejdet som udviklingskonsulent i en af landets store kommuner med fokus på ledelses- og medarbejderudvikling i samtlige forvaltninger.

Udover de ovenstående eksempler på, hvor jeg har været i sving i forskellige sammenhænge, har jeg også – tidligere – været rundt på mere end 150 skoler og uddannelsesinstitutioner over hele landet for det danske firma Cooperative Learning DK for at lave workshops i … ja, rigtigt :-) … Cooperative Learning.

I dag anvender jeg de her aldeles fremragende redskaber i mine egne workshops … uanset hvad jeg underviser i og afholder kurser om.

Der findes nemlig ikke rigtig noget, der er meget bedre til at engagere og involvere deltagerne med.

Jeg er top-godt uddannet i Cooperative Learning … i både USA og i Danmark … og gennem mange års brug er det blevet en fuldstændig integreret del af hele min måde at tilrettelægge kurser og workshops på.

Men det er selvfølgelig ikke det eneste redskab, jeg har i kufferten ;-).

… ellers kunne det jo også let blive lidt for ‘en-øjet’.

Jeg tror faktisk godt, at du også kunne hjælpe os.