Så er der skabt kontakt

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Søren Lohmann

Alle skal i vandet … og det er tilladt både at soppe i vandkanten og at surfe på monsterbølgerne.

Måske er der et eller andet, du gerne vil have afklaret. Eller også er der noget helt konkret, du kunne tænke dig min hjælp til.

Uanset hvad det er, så skriv i kontaktformularen hvad du har på hjerte (eller send mig en ganske alm. e-mail).

Så vender jeg meget hurtigt tilbage til dig.

Du kan også ringe til mig … jeg er nem at snakke med.

7 + 1 = ?

Du kan book’e mig til:

 • Heldags workshops
 • Halvdags workshops
 • Oplæg/indlæg til konferencer og tema-dage
 • Foredrag
 • Sparring-/coachingsamtaler for SKOLELEDERE
 • TEAM-udvikling/-coaching
 • Knas i samarbejdet … altså hjælp til at få det på skinner igen ;-)
  – Et afklarende, positivt fokuseret, problemløsende og øjenåbnende forløb over kortere eller længere tid.
  – Vel at mærke uden at tærske langhalm på det, der ikke virker.

Mine workshops er særligt udbytterige for pædagogiske medarbejdere (lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere) samt SFO-ledere og SKOLELEDERE på:

 • Folkeskoler
 • Friskoler
 • Privatskoler

Og naturligvis også for lærere, instruktører, trænere, timelærere of all kinds og FORSTANDERE på:

 • Efterskoler

Jeres udbytte af workshoppen bliver størst, hvis I som et minimum er 16-20 deltagere … og så kan I ellers nemt være helt op til 250 deltagere; f.eks. i forbindelse med større konferencer og fælles pædagogiske dage.

Ved rigtig mange deltagere stiller det selvfølgelig lidt ekstra krav til lokalefaciliteterne og de praktiske rammer.

Nej :-).

Ja, jeg udarbejder altid et særligt tilrettelagt ‘mini-kompendium’ til brug for deltagerne under alle mine workshops.

Her er der rig mulighed for at tage notater, løse opgaver og i det hele taget fastholde flow’et og indholdet af workshoppen.

Ja, det må I gerne … og det kan måske oven i købet være en rigtig god idé at mødes med andre til en fælles pædagogisk TEMA-dag.

På den måde kan I også – som en lille sidegevinst – deles om udgiften.

Ja, det gør jeg; og det gør jeg med stor glæde.

Det kan både være i form af hele og halve workshop-dage eller 1-2 timers indlæg/oplæg på konferencer, seminarer og skoleledermøder.

En standard 6-timers workshop inkl. pauser vil typisk ligge i tidsrummet kl. 09:00 – 15:00 på både hverdage og i weekender.

Men det kan også sagtens lade sig gøre at lægge den på andre tidspunkter.

Det kan være i tidsrummet kl. 08:00 – 14:00, kl. 10:00 – 16:00, kl. 12:00 – 18:00, kl. 13:00 – 19:00 … eller kl. 14:00 – 20:00 (f.eks. i forlængelse af en lidt kortere arbejdsdag eller i forbindelse med et weekend-arrangement).

Jeg vil ikke anbefale et slut-tidspunkt senere end kl. 20:00.

Workshops:

For en standard workshop er din investering:

6 timer: 18.500,- kr. + moms og transport (og en evt. overnatning).
5 timer: 16.500,- kr. + moms og transport (og en evt. overnatning).
4 timer: 14.500,- kr. + moms og transport (og en evt. overnatning).
3 timer: 12.500,- kr. + moms og transport (og en evt. overnatning).
2 timer: 10.500,- kr. + moms og transport (og en evt. overnatning).

Investeringen er gældende for t.o.m. 50 deltagere. Så slå jer endelig sammen med nogle flere; naboskolen … eller hvem I nu har lyst til at dele dagen sammen med.

Bliver I over 50 deltagere, så aftaler vi nærmere, alt efter hvor mange ekstra det drejer sig om.

PS. Der er er ikke noget, der hedder ‘weekend-tillæg’ eller ‘aften-tillæg’ i min forretning, så I kan lægge jeres workshop lige præcis dér, hvor det passer jer allerbedst … jeres investering er den samme.

Oplæg/indlæg:

Det afhænger af den sammenhæng og kontekst, oplægget/indlægget indgår i … og hvor mange deltagere, der er tale om. Dog er der altid en minimumsinvestering på 10.500,- kr. + moms og transport (og en evt. overnatning) for 1-2 timers oplæg/indlæg.

Foredrag:

Ligesom med oplæg/indlæg afhænger investeringen af den sammenhæng og kontekst, foredraget indgår i … og hvor mange deltagere, der er tale om. Dog er der altid en minimumsinvestering på 10.500,- kr. + moms og transport (og en evt. overnatning) for 1-2 timers foredrag.

Ledelsessparring/-coaching for skoleledere:

Jeg arbejder primært med ledelsessparring/-coaching 1:1 via telefon/Skype. Det er min erfaring, at det er LANGT mere fleksibelt, kalendervenligt og effektivt for de fleste ledere, når det foregår sådan.

Det betyder også, at investeringen kan holde sig på 1.050,- kr. + moms pr. session af én times varighed.

Ved en samlet aftale på minimum tre sessioner (hvilket jeg anbefaler) er investeringen nede på 950,- kr. + moms pr. session af én times varighed.

Der er også mulighed for at investere i et ’10-turs kort’, som – efter nærmere aftale – frit kan benyttes indenfor en tre-måneders periode gældende fra købsdatoen (8.500,- kr. + moms).

Derudover kan der selvfølgelig laves alle mulige andre slags aftaler.

TEAM-udvikling/-coaching:

Vi fastlægger jeres investering, når vi har drøftet indhold og forventninger … og når antallet af deltagere og varigheden af forløbet ligger fast.

Som udgangspunkt er investeringen for en enkelt 6-timers dag med team’et inkl. pauser: 15.500,- kr. + moms og transport (og en evt. overnatning).

Aftaler vi et forløb med team’et over flere 6-timers dage, er investeringen pr. dag lavere end for blot en enkelt dag. Typisk er investeringen for sådanne dage (ved aftale om min. 3 stk.) 12.500,- kr. + moms og transport (og evt. overnatning).

Knas i samarbejdet … altså hjælp til at få det på skinner igen ;-):

Her taler vi om et samlet forløb for både skoleledelsen og medarbejderne, der strækker sig over flere dage i en kortere eller længere periode.

Derfor fastlægger vi altid jeres samlede investering for hele forløbet, når vi har drøftet hvilke elementer, I kunne tænke jer, der skal indgå i forløbet … og vi har klarhed over, hvor mange deltagere, der indgår.

Typisk vil investeringen for 6-timers dage (inkl. pauser) i sådan et forløb (ved aftale om min. 3 stk.) med skoleledelsen og medarbejderne ligge på 12.500,- kr. + moms og transport (og evt. overnatning) pr. dag.

Alle den her slags forløb indledes med en 6-timers fokuseret workshop-dag for det samlede personale.

På de øvrige dage videre i forløbet handler det om individuel ledelsessparring/coaching + TEAM-udvikling/-coaching for personalet, enten i mindre grupper … eller individuelt + mindre fælles oplæg, input og opsamlinger fra min side.

Nogle skoleledere har haft STORT udbytte af at supplere de enkelte forløbsdage med 1-2 ugentlige (individuelle) sparring-/coachingsamtaler via telefon/Skype inkl. diverse e-mail korrespondance i den periode, forløbet kører.