Så er der skabt kontakt

Hvad kan jeg hjælpe dig med?

Søren Lohmann

Alle skal i vandet … og det er tilladt både at soppe i vandkanten og at surfe på monsterbølgerne.

Måske er der et eller andet, du gerne vil have afklaret. Eller også er der noget helt konkret, du kunne tænke dig min hjælp til.

Uanset hvad det er, så skriv i kontaktformularen hvad du har på hjerte (eller send mig en ganske alm. e-mail).

Så vender jeg meget hurtigt tilbage til dig.

Vi kan også ringe sammen … jeg er nem at snakke med.

3 + 1 = ?

Du kan book’e mig til:

 • Heldags workshops
 • Halvdags workshops
 • Oplæg/indlæg til konferencer og tema-dage
 • Foredrag
 • Sparring-/coachingsamtaler for LEDERE
 • TEAM-udvikling/-coaching
 • Knas i samarbejdet … altså hjælp til at få det på skinner igen ;-)
  – Et afklarende, positivt fokuseret, problemløsende og øjenåbnende forløb over kortere eller længere tid.
  – Vel at mærke uden at tærske langhalm på det, der ikke virker.

Lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere … samt SFO-ledere og SKOLELEDERE på:

 • Folkeskoler
 • Friskoler
 • Privatskoler
 • Specialskoler

Lærere, undervisere, instruktører, trænere, timelærere of all kinds … samt LEDERE, FORSTANDERE og REKTORER på:

 • Efterskoler
 • Ungdomsskoler
 • FGU og STU
 • STX, HHX, HTX og HF
 • Højskoler

STUDERENDE og undervisere på:

 • Læreruddannelsen

Interne UNDERVISERE og INSTRUKTØRER i:

 • Organisationer
 • Fagforbund
 • Forvaltninger
 • Virksomheder

Jeres udbytte af workshoppen bliver størst, hvis I som et minimum er 8-12 deltagere … og så kan I ellers nemt være helt op til 250 deltagere; f.eks. i forbindelse med større konferencer og fælles pædagogiske dage.

Ved rigtig mange deltagere stiller det selvfølgelig lidt ekstra krav til lokalefaciliteterne og de praktiske rammer.

Nej :-).

Ja, jeg udarbejder altid et særligt tilrettelagt ‘mini-kompendium’ til brug for deltagerne under alle mine workshops.

Her er der rig mulighed for at tage notater, løse opgaver og i det hele taget fastholde flow’et og indholdet af workshoppen.

Ja, det må I gerne … og det kan måske oven i købet være en rigtig god idé at mødes med andre til en fælles TEMA-dag.

På den måde kan I også – som en lille sidegevinst – deles om udgiften.

Ja, det gør jeg; og det gør jeg med stor glæde.

Det kan både være i form af hele og halve workshop-dage eller 1-2 timers indlæg/oplæg på konferencer, seminarer og ledermøder.

En standard 6-timers workshop (inkl. pauser) vil typisk ligge i tidsrummet kl. 09:00 – 15:00 på både hverdage og i weekender.

Men det kan også sagtens lade sig gøre at lægge den på andre tidspunkter.

Det kan være i tidsrummet kl. 08:00 – 14:00, kl. 10:00 – 16:00, kl. 12:00 – 18:00, kl. 13:00 – 19:00 … eller kl. 14:00 – 20:00 (f.eks. i forlængelse af en lidt kortere arbejdsdag eller i forbindelse med et weekend-arrangement).

Jeg vil ikke anbefale et slut-tidspunkt senere end kl. 20:00.

Selvom det kan være fristende at lave workshop-/uddannelsesdage på 7-8 timer ud fra devisen: “Nu har vi endelig folk samlet … og så skal vi altså have max. ud af det”, så er det ikke noget, jeg vil anbefale.

Til gengæld er alt indenfor en tidsramme på 6 timer (inkl. pauser) helt perfekt for vores hjerne og for deltagernes positive oplevelse af dagen … og dermed også for deres udbytte af den.

Workshops:

Som udgangspunkt er jeres investering for en workshop:

 • 6 timer: 19.995,- kr. + moms og transport … (og en evt. overnatning)
 • 5 timer: 17.995,- kr. + moms og transport … (og en evt. overnatning)
 • 4 timer: 15.995,- kr. + moms og transport … (og en evt. overnatning)
 • 3 timer: 13.995,- kr. + moms og transport … (og en evt. overnatning)

Beløbet er gældende for t.o.m. 50 deltagere.

Så slå jer endelig sammen med nogle flere, som I har lyst til at dele dagen sammen med.

Bliver I over 50 deltagere, så aftaler vi nærmere, alt efter hvor mange ekstra det drejer sig om.

Derudover er er ikke noget, der hedder ‘weekend-tillæg’ eller ‘aften-tillæg’ i min forretning, så I kan lægge jeres workshop lige præcis dér, hvor det passer jer allerbedst.

Oplæg/indlæg:

Det afhænger af den sammenhæng og kontekst, oplægget/indlægget indgår i … og hvor mange deltagere, der er tale om.

Dog er der altid en minimumsinvestering på 11.995,- kr. + moms og transport og en evt. overnatning for 1-2 timers oplæg/indlæg.

Foredrag:

Ligesom med oplæg/indlæg afhænger investeringen af den sammenhæng og kontekst, foredraget indgår i … og hvor mange deltagere, der er tale om.

Dog er der altid en minimumsinvestering på 11.995,- kr. + moms og transport (og en evt. overnatning) for 1-2 timers foredrag.

Ledelsessparring/-coaching for ledere:

Jeg arbejder primært med ledelsessparring/-coaching 1:1 via telefon. Det er min erfaring, at det er LANGT mere fleksibelt, kalendervenligt og effektivt for de fleste ledere, når det foregår sådan.

Det betyder også, at investeringen kan holde sig på 1.195,- kr. + moms pr. session af én times varighed.

Ved en samlet aftale på minimum tre sessioner (hvilket jeg anbefaler) er investeringen på 995,- kr. + moms pr. session af én times varighed.

Der er også mulighed for at investere i et ’10-turs kort’, som – efter nærmere aftale – frit kan benyttes indenfor en tre-måneders periode gældende fra købsdatoen (8.895,- kr. + moms).

Derudover kan der selvfølgelig laves alle mulige andre slags aftaler.

TEAM-udvikling/-coaching:

Vi fastlægger jeres investering, når vi har drøftet indhold og forventninger … og når antallet af deltagere og varigheden af forløbet ligger fast.

Som udgangspunkt arbejder jeg med TEAM-udvikling på 6-timers dage (inkl. pauser) med team’et … og med fysisk tilstedeværelse.

Men der er også virkelig gode muligheder i forhold til at kombinere det med at arbejde online med TEAM-udvikling … dog starter vi altid med mindst én ‘live’ dag.

Typisk vil der så være kortere online follow-up formiddage/eftermiddage på 2-3 timer på de efterfølgende dage.

Knas i samarbejdet … altså hjælp til at få det på skinner igen ;-):

Her taler vi om et samlet forløb for både ledelsen og medarbejderne, der strækker sig over flere dage i en kortere eller længere periode.

Derfor fastlægger vi altid jeres samlede investering for hele forløbet, når vi har drøftet hvilke elementer, I kunne tænke jer, der skal indgå i forløbet … og vi har klarhed over, hvor mange deltagere, der indgår.

Alle den her slags forløb kan med stor fordel indledes med en 6-timers fokuseret workshop for hele det deltagende personale.

På de øvrige dage videre i forløbet handler det om individuel ledelsessparring/coaching + TEAM-udvikling/-coaching for personalet, enten i mindre grupper … eller individuelt + mindre fælles oplæg, input og opsamlinger fra min side.

Se udtalelser fra et par deltagere på sådan et forløb her.

Nogle ledere har også haft STORT udbytte af at supplere de enkelte forløbsdage med 1-2 ugentlige (individuelle) sparring-/coachingsamtaler via telefon inkl. diverse e-mail korrespondance i den periode, forløbet har kørt.