Så er der skabt kontakt

Hvad skal jeg hjælpe dig med?

Søren Lohmann

Alle skal i vandet … og det er tilladt både at soppe i vandkanten og at surfe på monsterbølgerne.

Måske er der et eller andet, du gerne vil have afklaret. Eller også er der noget helt konkret, du kunne tænke dig min hjælp til.

Uanset hvad det er, så skriv i kontaktformularen hvad du har på hjerte.

Så vender jeg meget hurtigt tilbage til dig.

Vi kan også ringe sammen … jeg er nem at snakke med.

Markér hvis du ønsker en opringning.

Og skriv i tekstfeltet, hvornår du er nemmest at fange.

2 + 2 = ?

Du kan book’e mig til:

 • Heldags workshops
 • Halvdags workshops
 • Oplæg/indlæg til konferencer og tema-dage
 • Foredrag
 • Coaching/sparring for LEDERE
 • Coaching/sparrings-forløb for LEDERE … inkl. et individuelt, særligt tilrettelagt MINI-lederkursus.
 • TEAM-udvikling/-coaching
 • Knas i samarbejdet … altså hjælp til at få det på skinner igen ;-)
  – Et afklarende, positivt fokuseret, problemløsende og øjenåbnende forløb over kortere eller længere tid.
  – Vel at mærke uden at tærske langhalm på det, der ikke virker.

Lærere, pædagoger og pædagogmedhjælpere … samt SFO-ledere og SKOLELEDERE på:

 • Folkeskoler
 • Friskoler
 • Privatskoler
 • Specialskoler

Lærere, undervisere, instruktører, trænere, timelærere of all kinds … samt LEDERE, FORSTANDERE og REKTORER på:

 • Efterskoler
 • Ungdomsskoler
 • FGU og STU
 • STX, HHX, HTX og HF
 • Højskoler

STUDERENDE og undervisere på:

 • Læreruddannelsen

Interne UNDERVISERE og INSTRUKTØRER i:

 • Organisationer
 • Fagforbund
 • Forvaltninger
 • Virksomheder

Jeres udbytte af workshoppen bliver størst, hvis I som et minimum er 8-12 deltagere … og så kan I ellers nemt være helt op til 250 deltagere; f.eks. i forbindelse med større konferencer og fælles pædagogiske dage.

Ved rigtig mange deltagere stiller det selvfølgelig lidt ekstra krav til lokalefaciliteterne og de praktiske rammer.

Nej :-).

Ja, jeg udarbejder altid et særligt tilrettelagt ‘mini-kompendium’ til brug for deltagerne under alle mine workshops.

Her er der rig mulighed for at tage notater, løse opgaver og i det hele taget fastholde flow’et og indholdet af workshoppen.

Ja, det må I gerne … og det kan måske oven i købet være en rigtig god idé at mødes med andre til en fælles TEMA-dag.

På den måde kan I også – som en lille sidegevinst – deles om udgiften.

Ja, det gør jeg; og det gør jeg med stor glæde.

Det kan både være i form af hele og halve workshop-dage eller 1 – 1,5 times indlæg/oplæg på konferencer, seminarer og ledermøder.

En standard 6-timers workshop (inkl. pauser) vil typisk ligge i tidsrummet kl. 09:00 – 15:00 på både hverdage og i weekender.

Men det kan også sagtens lade sig gøre at lægge den på andre tidspunkter. Jeg vil dog ikke anbefale et slut-tidspunkt senere end kl. 20:00.

Selvom det kan være fristende at lave workshop-/uddannelsesdage på 7-8 timer (eller længere) ud fra devisen: “Nu har vi endelig ALLE samlet … og så skal vi altså også have MAX ud af det!”, så er det ikke noget, jeg vil anbefale.

ALT indenfor en tidsramme på 6 timer (inkl. pauser) er til gengæld helt perfekt for vores hjerne og for deltagernes positive oplevelse af dagen … og dermed også for deres udbytte af den.