Workshops med Søren Lohmann

Referencer

Udover de nedenstående eksempler på, hvor jeg har været i sving i forskellige sammenhænge, har jeg også – tidligere – været rundt på mere end 150 skoler og uddannelsesinstitutioner over hele landet for det danske firma Cooperative Learning DK for at lave workshops i … ja, rigtigt :-) … Cooperative Learning.

Det gør jeg ikke længere, men jeg anvender naturligvis de her fremragende redskaber i mine egne workshops … uanset hvad jeg underviser i og afholder kurser om.

Der findes nemlig ikke rigtig noget, der er meget bedre til at engagere og involvere deltagerne med … så derfor.

Jeg er top-godt uddannet i det … i både USA og i Danmark … og gennem mange års brug er det efterhånden blevet en fuldstændig integreret del af hele min måde at tilrettelægge workshops på.

Men det er selvfølgelig ikke det eneste redskab, jeg har i kufferten ;-).

… ellers kunne det jo også let blive lidt for ‘en-øjet’.

PS. Jeg tilbyder også hjælp til andet end workshops, hvis det skulle være.

AltaPay A/S

Workshop for topledelsen + centrale chefer og nøglemedarbejdere
(1-dags workshop)

Fokus var på de bagvedliggende mentale og psykologiske ‘mekanismer’ og ‘triggere’, der ALTID er i spil, når mennesker kommunikerer og interagerer med hinanden.

Overskrifterne for dagen var bl.a.:

 • God kundesupport
 • Internt samarbejde og kommunikation

Workshoppen blev afholdt på engelsk … men kan naturligvis også afholdes på dansk ;-).

Præstø Privatskole

Workshop med fokus på årsplaner

Friskolen Østerlund

8-ugers afklaringsprojekt + workshop

Dansk Skoleforening for Sydslesvig

‘Pædagogisk praksis i skolen’
(2-dages workshop)

 • Inklusion og sociale kompetencer
 • Involvering og anerkendelse
 • Faglighed og engagement
 • Fordybelse og glæde
 • Begejstring og humør
 • Hjernevenlig læring
 • Undervisningsdifferentiering
 • TEAM-samarbejde

– – – – –

‘Praksis-erfaringer med anvendelsen af Cooperative Learning’
(1-dags workshop)

 • I undervisningen (fif og gode idéer)
 • Under TEAM- og personalemøder
 • Til forældre-møder

Henriette Hørlücks Skole

Workshop, “Klassernes sociale liv”

Efterskoleforeningen, Region Sjælland

Workshop, “Det sunde læringsmiljø”

Skødstrup Skole

Workshop, “Målsætning og alsidighed”

Tech College Mariagerfjord

Workshop, “Engagementets kunst”

Marie Jørgensens Skole

Workshop, “Forældrerollens kunst”

Børn- og Familieafdelingen, Odense Kommune

Workshop, “Innovationens væsen”

Strib Skole

Workshop, “Møder vi godt kan lide”

Stige Skole

Workshop, “Møder vi godt kan lide”

Sparring (AKT)

Græse Bakkebyskolen

Workshop, “Møder vi godt kan lide II – opfølgning”

Workshop, “Møder vi godt kan lide”

Skoleafdelingen, Odense Kommune

Personalekonference for chefer, adm. medarbejdere og konsulenter, 2-dages

Holluf Pile Skole

Workshop, “Engagementets kunst II”

Workshop, “Engagementets kunst”

Lumby Skole

Workshop, “Møder vi godt kan lide”

Sparring (indskolingslærere)

Korup Skole

Sparring (ledelse, proces-design)

Workshop, “Engagementets kunst”

Skt. Klemensskolen

Pædagogisk tema-dag, “De fælles børn” i UV og SFO

Sparring (dansklærere)

Åløkkeskolen

Workshop, “Engagementets kunst”

Vestre Skole

Workshop, “Engagementets kunst”

Rydhave Slots Ungdomsskole

Workshop, “Engagementets kunst”

Hjalleseskolen

Sparring (engelsklærere i overbygningen)

Workshop, “Engagementets kunst” (engelsklærere)

Workshop, “Engagementets kunst” (matematiklærere)

Ubberud Skole

Workshop, “Møder vi godt kan lide”

Tarup Skole

Workshop, “Engagementets kunst”

Sanderumskolen

Sparring (team-koordinatorer, møder)

Workshop, “Møder vi godt kan lide”

Ringkøbing Skole

Workshop, “Engagementets kunst”

Workshop, “Inklusion og fællesskab”

Agri College Aalborg

Seminar/internat, “Unge og uddannelse”, 2-dages

Copyright © 2019 - Søren Lohmann ApS